Valitse sivu
The Natural Design Network Logo

Luonnonmukaisen rakennussuunnittelun

verkosto ja viestintäkanava

Natural Design Network on ennen kaikkea verkosto. Natural Design Network on inspiroija, toimijoiden yhteentörmäyttäjä, tapahtumien ja koulutusten mahdollistaja, blogialusta sekä tiedotuskanava. Tarjoamme suunnittelijoille ja asiantuntijoille kanavan jakaa tietoa, verkostoitua, oppia ja opettaa lisää luonnonmukaisesta rakentamisesta ja suunnittelusta sekä samalla tuoda esille omaa osaamista. Tämä kumpusi omasta halustamme oppia lisää, tutustua alan osaajiin ja rakentaa yhdessä verkosto, jonka avulla tiedottaminen alaan liittyvistä aiheista ja tapahtumista on tehokasta.

 

 

 

 

 

 

Miksi rakentaa luonnonmukaisesti?

Hyvä elinympäristö edistää hyvää elämänlaatua. Nykyisin rakennukset ovat suuressa osassa muodostamassa ihmisten elinympäristöä eli tiloja, joissa vietämme aikamme. On tärkeää, että rakennusten olosuhteet ja materiaalit luovat hyvin ihmiselle soveltuvan ympäristön. Lisäksi rakentamisen materiaalien on oltava kestäviä ja hyvin käyttötarkoitukseensa sopivia. Kun nämä ehdot täytetään rakennukset luovat ihmisille hyvät elinolosuhteet ja kestävät sukupolvelta toiselle. Pyrimme edistämään luonnonmukaisten materiaalien ja menetelmien käyttöä rakentamisessa, koska niiden avulla voidaan luoda ihmisen hyvinvointia tukevia tiloja.